O nama

Odvjetnički ured mr.sc. Davorin Cmrečki

Odvjetnički ured utemeljen je 2001. godine, dok njegov utemeljitelj mr.sc. Davorin Cmrečki, odvjetnik, prakticira pravo te aktivno sudjeluje u pružanju pravne pomoći i zastupanju tuzemnih i inozemnih poslovnih subjekata od 1997. godine. Dosadašnje iskustvo odvjetnika mr.sc. Davorina Cmrečki u pružanju pravne pomoći i zastupanju brojnih tuzemnih i inozemnih poslovnih subjekata osobito uključuje građansko, trgovačko i upravno pravo, zatim ovršno i izvanparnično pravo, ali isto tako i energetsko i pravo okoliša, obiteljsko i radno pravo, sportsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, pomorsko pravo te kazneno i prekršajno pravo.

U svom radu odvjetnički ured svakodnevno i kontinuirano proširuje područja pravne pomoći i spektar pružanja pravnih usluga, poštujući temeljni princip sagledavanja kompleksnosti dane situacije i danog problema u svakoj prilici kako bi se uspješno zadovoljile sve potrebe stranaka i u konačnici postiglo najbolje, osobito gospodarski gledano, najprihvatljivije rješenje. Zbog navedenog praksa u odvjetničkom uredu nije ograničena na gore navedene primijenjene grane i područja prava.

U navedenim pravnim područjima odvjetnički ured pruža pravnu pomoć u svim fazama rješavanja nastalih spornih situacija, kako pred sudom, tako i pred drugim državnim organima i institucijama, ali isto tako i u tzv. alternativnim načinima rješavanja prijepora (medijacija i sl.).

Dosadašnje iskustvo i stečeni renome odvjetnik mr.sc. Davorin Cmrečki osobito je ostvario kroz pružanje pravne pomoći i zastupanje brojnih tuzemnih poslovnih subjekata, odnosno trgovačkih društava, obrta i samostalnih djelatnika, kao i financijskih institucija, arhitektonskih studija i nevladinih udruga, potom građevinskih tvrtki te brojnih drugih subjekata širokog spektra poslovanja od lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja, ali isto tako i brojnih inozemnih poslovnih subjekata iz Kanade, SAD-a, Kraljevine Španjolske, Republike Italije, Švicarske Konfederacije, Nizozemske, SR Njemačke, Republike Austrije, Republike Slovenije, Republike Srbije, Crne Gore, NR Kine i dr.

Organizacionom veličinom ureda, a prije svega kvalitetnim profesionalnim odnosom, savjesnošću i požrtvovnošću u zastupanju, Odvjetnički ured mr.sc. Davorin Cmrečki u pružanju pravne pomoći u mogućnosti je osigurati neposrednost i prilagodljivost potrebama stranke, neovisno od specifičnosti pravne problematike, te pristupačnost i pravodobnost.

Odvjetnički ured mr.sc. Davorin Cmrečki je dinamičan, fleksibilan, ambiciozan i inovativan odvjetnički ured koji teži uspostavljanju dugoročne poslovne suradnje sa strankama temeljene na principima međusobnog povjerenja, poštovanja i zadovoljstva u komunikaciji i postignutom rezultatu.
Davorin-Cmrecki.jpg
Odvjetnički ured
mr.sc. Davorin Cmrečki

Petrinjska 45/IV HR-10000 Zagreb

tel: +385/1/48 11 935
fax: +385/1/48 11 935
e-mail:

Član Hrvatske odvjetničke komore

Naš tim

Odvjetnici:
mr. sc. Davorin Cmrečki